Tradicionalna boja doboka (kimona) u Koreji za većinu borliačkih vještina bila je crna. Pod japanskim utjecajem, za vrijeme japanske okupacije Koreje (1901 – 1945), korejski vježbači prihvatili su bijelu boju odore za vježbanje, kako bi japancima pokazali da se bave japanskim vještinama.  U to vrijeme bilo zabranjeno trenirati korejske borilačke vještine, pa je jedini naćin za preživljavanje korejskih vještina bio asimilacija sa japancima. Kasnije je ta bijela boja ostala kod taekwondoa, kod nekih stilova hapkidoa i tang soo doa. Predsjednik  Saveza Mladen Kužnik je odlućio da se vratimo tradiciji ćak i bojom doboka, jer je TRADICIONALNI dobok za hapkido crne boje. U tome nema ništa slično sa Ninjama, ali na taj način nas vizualno razdvaja od ostalih borilačkih vještina kao što su naša tehnika i načela drukčiji od ostalih. Nosite crno ponosno.

UČENIČKI DOBOK

MAJSTORSKI DOBOK