1) Uvijek pokazujte poštovanje prema crnim pojasevima
2) Odnosite se prema svojem sparing partneru sa poštovanjem
3) Uvijek odgovarajte na pitanja sa «Da, treneru» ili sa «Ne, treneru»
4) Držite do toga da vam je dobok uredan i čist
5) Prilikom naklanjanja sagnite se do razine kuka sa pogledom prema dolje
6) Skinite sav nakit prije početka treninga
7) Potrebno je znati i poštivati sva pravila dvorane
8) Koncentrirajte se na trening od trenutka ulaska u dvoranu
9) Kada ste u doboku, TRENIRAJTE, nema razgovora i smijanja
10) Nema psovanja u dvorani
11) Nikad ne pretpostavljajte, uvijek PITAJTE
12) Koncentrirajte se na razvoj stava kakvog ima crni pojas
13) Za vrijeme slobodnog sparinga bitno je naučiti nešto, ne pobijediti
14) Potvrdite bodove ostvarene u sparingu pomoću naklona
15) Zahvalite se protivniku nakon sparinga
16) Napredovanje pokazuje vašu koncentraciju i duh
17) Meditacija je razdoblje mirovanja, tišine i koncentracije
18) bitno je biti PONIZAN i PUN POŠTOVANJA
19) budite KONCENTRIRANI i SMIRENI
20) bitno je imati RAZUMIJEVANJA i VOLJE