Prošlog smo vikenda kao članovi hrvatske hapkido reprezentacije u Beogradu, Srbija, sudjelovali i završili Korea Hapkido Federation Masters Course te polagali ispit za viša zvanja KHF-a. Masters tečaj vodili su potpredsjednik KHF GM Beom Chul Kim i potpredsjednik Edukacijskog odbora KHF GM Ronald Christopher Garland. Domaćin je bio GM Boris Krivokapić. Još jedan Hapkido vikend uspješno završen. Izvrsna suradnja Korejske hapkido federacije i Europske hapkido unije