U Hrvatskom Hapkido Savezu razvijamo programe rada za sve dobne skupine, ali i za osobe sa posebnim potrebama te druge skupine vježbača. Tako da su naši programi podjeljeni u projekte od koji svaki posjeduje razrađeni elaborat rada te posebni plan i program. Naši projekti odobreni su i priznati od strane Ministarstva te katedre za borilačke vještine Kineziloškog fakulteta u Zagrebu. Svaki projekt ima dnevni, tjedni mjesečni i godišnji plan rada razrađen prema Kineziološkom predmetu: Teorija treninga; planiranje i programiranje treninga.

Programi:

  1. Rad sa djecom predškolske dobi
  2. Rad sa djecom školske dobi
  3. Rekreacija i natjecateljski sport za teenagere i studente
  4. Rekreacija veterana i seniora srednje i starije dobi
  5. Rad sa djecom i osobama sa epilepsijom
  6. Rad sa djecom i osobama u kolicima
  7. Rad sa djecom i osobama sa DOWN sindromom
  8. Rad sa djecom koja boluju od ADHD sindroma
  9. Rad sa djecom i osobama koja boluju od dijabetesa
  10. Rekreacija i resocijalizacija veterana iz Domoviskog rata

Za trenere organiziramo i obuku za rad sa posebnim odgojnim i starosnim skupinama vježbača, a posebnu pažnju pridajemo obrazovanju trenera za djecu i osobe sa posebnim potrebama svih kategorija, koju vršimo u suradnji sa stručnjacima i liječnicima KBC Sestre Milosrdnice i Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Osobito dragu suradnju imamo sa Zborom udruga hrvatskih ratnih veterana kroz koju provodimo rekreaciju i resocijalizaciju veterana iz Domoviskog rata.