Zašto u svakom gradu u Hrvatskoj mora postojati neki činovnik koji nema pojma o državnim zakonima po kojima radi, osobito o Zakonu o udrugama.

1. Osnivanje kluba /udruge

Zakon o udrugama (NN 74/2014)

Članak 11.

(1) Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača.

(2) Osnivač udruge, u smislu ovog Zakona, može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova i pravna osoba.

2. Hapkido NIJE SPORT.

– temeljem razvrstavanja po NKD Hapkido nije sport, jer ne postoji  temelj za stjecanje sportske discipline zbog nepostojanja službene nomenklature u registru sportova Hrvatskog olimpijslog odbora. Slijedom toga prilikom osnivanja hapkido kluba u Statutu se ne možete pozivati na članak 14.  Zakona o sportu, kako sportski klubovi, ali temeljem toga ne odgovarate niti ne možete biti sankcionirani od strane Sportske inspekcije čiji se rad temelji na Zakonu o sportu (NN broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15).

3. Hapkido klub dužan je pridržavati se:

  1. Zakon o udrugama (NN 74/2014)
  2. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014)
  3. Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/2015)
  4. Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN103/2003, NN 106/2012)
  5. Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11)
  6. Uredba o načinu vođenja i načinu evidencije o zbirkama osobnih podataka (NN 105/2004)
  7. Zakon o osiguranju (NN 30/2015)
  8. Statut kluba / udruge te ostali pravni akti i odluke donesene u okviru radnih tijela i tijela upravljanja kluba

4. U sekciji PREUZIMANJA (download) možete pronaći sve obrasce i primjere statuta te vodiče što Vam je potrebno za otvaranje kluba. Budite slobodni koristiti se ponuđenim materijalom.