VIŠI ŽUTI POJAS   (7. Geup)

1) unutanje tehnike – 3. tehnika disanja (sam dan-jom)

– tehnika meditacije i opuštanja

4 mjeseca
2) hapkido padovi – polusalto pad

– stoj na rukama – pad

3) stavovi – križ stav – (stav za kretanje)

– duboki jahači stav

– ždralov stav

4) blokade – x blokada podlakticama

– čekić blok otvorenim bridom dlana

– dupli blok podlakticama

5) udarci rukom – dupli “kuka” udarac palčevima

– ubodi sa dva prsta

– “tigrova šapa”

– udarac bridom dlana od gore prema dolje

– udarac korijenom dlana

– udarac laktom u stranu

6) udarci nogom – dwit kumchi dollyo chagi – kvačeći udarac

ravnom nogom

– an dare chagi – šamar nogom izvana prema

unutra

– pakkat dare chagi – šamar nogom iznutra prema

van

– mirro chagi – gurajući prednji udarac nogom

– dwit chagi – zadnji udarac nogom

7) bacanja – bacanje polugom na laktu preko istog ramena

– bacanje polugom na laktu provlačenjem preko

suprotnog ramena

– bacanje polugom na laktu provlačenjem bočno

preko oba ramena

8) samoobrana – 10 zadanih tehnika po EHU
9) teorija – nazivi tehnika za viši bijeli i žuti pojas na

korejskom