VIŠI ZELENI POJAS      (5. Geup)
1) blokade – kružni blok rukom

– blok nadlanicom otvorenog dlana

– blok izvrnutim dlanom

– blok unutarnjim bridom stopala

– blok vanjskim bridom stopala

6 mjeseci
2) udarci rukom – prednji udarac laktom

– zadnji udarac laktom

– kružni udarac laktom

– ubod jednim prstom

– ubod palcem

3) udarci nogom – prednji udarac nogom – u tijelo, pa u glavu ista

noga

– prednji udarac nogom u koljeno, pa vezano

istom nogom kružni u glavu

– prednji udarac u koljeno, vezano istom nogom

zasjekavajući u glavu

– gurajući udarac nogom u trbuh, vezano bočni

istom nogom sa strane u glavu

– kružni udarac nogom u koljeno, pa vezano istom

nogom kružni u glavu

– prednji udarac nogom u glavu ,pa vezano zadnji

udarac istom nogom u prsa

– prednji udarac u skoku

– kružni udarac u skoku

– bočni udarac u skoku

4) bacanja – 3 ručna bacanja

– 2 nožna bacanja

5) poluge – 2 poluge na laktu

– 1 poluga na ramenu

6) gušenja – 2 gušenja podlakticom

– 2 gušenja dlanovima

7) rad oružjem – 2 tehnike kratkim štapom (dan-bong)

– smjerovi rezanja nožem

– držanje noža

8) samoobrana – 5 samoobrana od hvata za zaglavak

– 3 samoobrane od hvata za kosu

– 3 samoobrane od gušenja

– samoobrane od noža: – od gore

– od dolje

– uboda nožem

– sa strane izvana

– sa strane iznutra

– 1 samoobrana od napada palicom

– 3 tehnike samoobrane od hvata za rever

– 5 tehnika samoobrane od obuhvata od nazad

– 3 tehnika od držanja za rame

– 3 tehnike samoobrane od hvata suprotnom

rukom

– 2 tehnike od napada pištoljem

9) tehnike lomljenja – direkt šakom

– prednji udarac nogom

9) sparing 3 x 1 minuta
10) teorija – korejski nazivi tehnika za viši zeleni pojas
11) seminari sudjelovanje na 1 seminaru u organizaciji EHU / HHS