VIŠI PLAVI POJAS     (3. Geup)
1) udarci nogom – zadnji kružni udarac u skoku

– zasjekavajući udarac u skoku

– bočni udarac s obje noge spojene u skoku

– prednji udarac s poda

– bočni udarac s poda

– zadnji udarac nogom s poda

– zadnji kružni udarac s poda

– kružni udarac s poda

7 mjeseci
2) bacanja – 4 ručna bacanja

– 2 nožna bacanja

3) poluge – 3 poluga na laktu

– 3 poluga na ramenu

4) gušenja – 2 gušenja dobokom
5) rad oružjem – 4 tehnike sa kratkim štapom (dan-bong)

– rad s chul ra 10 tehnika (tonfa)

6) samoobrana -10 tehnika samoobrane od udarca rukom

-10 tehnika samoobrane od udarca nogom

– 5 tehnika samoobrane od držanja s dvije ruke

– 4 tehnika samoobrane od guranja

– 5 tehnika samoobrane od kravate

– samoobrana od udarca palicom

7) tehnike lomljenja – udarac zapeščem šake

– kružni udarac noge

– zasjekavajući udarac noge

– prednji udarac nogom u skoku

8) sparing – 3x 2 min.
8) teorija – korejski nazivi tehnika za viši plavi pojas

– principi vođenja zagrijavanja i razgibavanja

9) seminari sudjelovanje na 2 seminara u organizaciji EHU / HHS